childish-page-banner

Софтуер с computer vision анализ в производствено предприятие

Предизвикателство: Задачата беше да се разработи решение за управление на задачи в производствени предприятия, съчетано с извличане на данни от производствени машини чрез сензори и PLC.

Екип: Python разработчици, Angular разработчици, Data scientsts, Computer vision експерти, QA специалисти, DevOps, UX дизайнер и PM

Решение: Решението беше успешно разработено за фазата MVP и продължи да включва computer vision в комбинация със задачи, процедури и регистри за четене от PLC контролери. Понастоящем използва Python OpenCV и YOLO детектор за обекти от IP камера за извличане на движенията на работниците в определени индустриални зони. Първоначално се събират данни, за да се извърши контролирано обучение на по-късни етапи.

Статус: В момента софтуерът е интегриран в 3 производствени предприятия в България.

Основни метрики: Намаляване на разходите за поддръжка с повече от 20% в рамките на 1 година.

Казуси

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy