childish-page-banner

Видео платформа и чатбот за образователен исторически музей

Общ преглед: Клиентът се нуждаеше от нашата експертиза, за да разработи интерактивна онлайн платформа за историческо образование, посветена на историите за оцеляване на затворници в лагерите по време на комунистическата епоха в България. Общата идея беше да се даде възможност на потребителите да проведат виртуален видеоразговор с оцелелите, като задават въпроси и получават най-добрият отговор от предварително записан набор от отговори на най-популярните въпроси. Те са почерпили вдъхновение от подобен проект за истории от концентрационните лагери в нацистка Германия, но не са имали техническо ноу-хау как да го постигнат. Подобна платформа може да се види тук. Работихме в сътрудничество с множество екипи, ангажирани със заснемането на интервютата, обработката на видеото и графичния дизайн.

Решение:

Етап 1 - планиране

Започнахме със задълбочено планиране на въпросите за интервютата и процеса на записване, тъй като екипът разполагаше само с няколко дни, които да прекара с всеки човек и нямаше място за грешки. Всяко лице трябваше да бъде интервюирано по предварително подготвен сценарий и да му бъде зададен много конкретен списък от над 500 въпроса, като например: "Как се казвате?", "Кой е любимият ви цвят?", "Какво си спомняте за Втората световна война?" и други.

Етап 2 - Подготовка на данните

Екипът за последваща обработка на видеоклиповете се зае с нелеката задача да изреже и редактира необработените видеоклипове в набор от няколко хиляди видеоотговора. Нашата задача беше да категоризираме всички видеоданни чрез подход на претеглени ключови думи и да приложим алгоритъм, който да съпостави ключовите думи във въпроса на потребителя с категоризираните отговори в базата данни.
 

Етап 3: Разработване на алгоритъм

Като взехме предвид граматическите особености на българския и английския език, направихме няколко итерации на конфигурацията, за да коригираме тежестите на ключовите думи и да подобрим работата на алгоритъма. Всички тестове бяха наблюдавани и активно използвани за постоянно подобряване на алгоритъма. 

След като платформата регистрира достатъчно данни от реални потребители, планът беше да се въведе езиков модел с изкуствен интелект, за да се даде възможност за още по-реалистични и проницателни разговори с оцелелите. Все пак щяхме да използваме алгоритъма за съвпадение на ключови думи, за да сравняваме и измерваме ефективността на AI модела, за което щяха да са необходими значително повече данни, отколкото първоначално имахме в началото на проекта. 

Етап 4 - Разработване на уебсайт

Когато алгоритъмът беше готов, продължихме с интегрирането му в останалата част на платформата, където потребителите могат да влизат, да проследяват предишни чат сесии и да откриват интересна информация и факти за конкретния исторически период за по-нататъшна оценка.

 

 

Бъдещи планове: След като платформата регистрира достатъчно данни от реални потребители, ще бъде въведен усъвършенстван езиков модел с изкуствен интелект, който ще позволи още по-реалистични и проницателни разговори с оцелелите. Алгоритъмът за съпоставяне на претеглени ключови думи е добър критерий за сравнение и измерване на ефективността на модела на AI, който ще се нуждае от значително повече данни, отколкото първоначално имахме в началото на проекта.

Казуси

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy