childish-page-banner

Разработване на NLP за фармацевтична компания

Предизвикателство: Клиентът, мултинационална фармацевтична компания, искаше да преработи съществуваща система за управление на запитвания и да подобри нейната производителност и аналитични възможности чрез изкуствен интелект. Целта беше да се осигури последователно обслужване на клиентите на различни места. 

Индустрия: Здравеопазване  

Подход: Екипът ни използва семантичен анализ с предварителна обработка на NLTK, за да създаде различни функции за извличане и обозначаване на лекарствени продукти върху вече натрупани и класифицирани данни от запитвания. Предварително обработените данни бяха използвани за обучение на Keras с TF engine и бяха оценени в сравнение с вградените SVM алгоритми в SKLearn. Резултатите бяха с точност, близка до 80 % за класификация. Компонентите на ML бяха интегрирани в конвейера за автоматично задаване на задачи въз основа на продукта и екипа, разпознати в запитването в свободен текст.

От бизнес гледна точка цялостното решение ускорява процеса на управление на запитванията и допринася за цялостната удовлетвореност на клиентите и повишената оперативна ефективност. 

Технологичен набор: Python и Angular разработчици, Data Scientists, ML инженери, проектен мениджър.

Резултати: Успешно завършване на рефакторинг задачите и въвеждане на NLP модула. Постигнатите резултати са с близо 80% точност при класифицирането на запитванията.

Казуси

Като натиснете бутона Приемам, вие давате съгласието си за използването на бисквитки при достъпването на този уебсайт и използването на нашите услуги. За да научите повече как се използват и управляват бисквитките, моля, обърнете се към нашата

Cookie Statement & Privacy Policy